نویسنده: مینا محمدی

اصطلاحات فارکس از”ف”تا”س”👍

اصطلاحات فارکس از”ف”تا”س”👍   قبل از ورود به صنعتForex،نیاز به آشنایی …

ادامه مطلب

ورود به دنیای فارکس✔

دنیای فارکس Forex درلغت به معنای داد وستد ارز و دردنیایی …

ادامه مطلب