لودر
مارکتون
هزینه ناچیز برای کسب تجربه

اشتراک ماهیانه چارت روم

markethon-image

بیسیک

 • جلسات تحلیل گروهی
 • جلسات بررسی استراتژی
 • میز منعطف

1560 هزار تومان ماهیانه

پرداخت و رزرو
markethon-image

پرو

 • جلسات تحلیل گروهی
 • جلسات بررسی استراتژی
 • میز اختصاصی

2040 هزار تومان ماهیانه

پرداخت و رزرو
markethon-image

پریمیوم

 • جلسات تحلیل گروهی
 • جلسات بررسی استراتژی
 • میز اختصاصی + کامپیوتر

2840 هزار تومان ماهیانه

پرداخت و رزرو

  فرم تماس با ما