لودر
مارکتون
هزینه ناچیز برای کسب تجربه

اشتراک ماهیانه چارت روم

markethon-image

بیسیک

 • میز منعطف
 • کانال اخبار
 • جلسات تحلیل گروهی
 • جلسات آموزشی

1560 هزار تومان ماهیانه

جزئیات بیشتر
markethon-image

پرو

 • جلسات بررسی استراتژی
 • کانال اخبار
 • جلسات تحلیل گروهی
 • میز اختصاصی

2040 هزار تومان ماهیانه

جزئیات بیشتر
markethon-image

پریمیوم

 • جلسات بررسی استراتژی
 • کانال اخبار
 • جلسات تحلیل گروهی
 • میز اختصاصی
 • کامپیوتر اختصاصی

2840 هزار تومان ماهیانه

جزئیات بیشتر

  فرم تماس با ما